Jarosław Łachnik – specjalizacja, kariera

Redakcja

21 grudnia, 2023
Jarosław Łachnik – językoznawca, adiunkt w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW, rzeczoznawca MEN. Autor publikacji z zakresu języka prawnego, stylu formalnego oraz słowotwórstwa gniazdowego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się słowotwórstwo oraz językoznawstwo normatywne. Prowadzi wykłady ze stylistyki, ćwiczenia z kultury języka oraz językowego opracowania tekstu naukowego, a także inne zajęcia z poprawności językowej (również w tekstach specjalistycznych).

Polecane: