Organizacja ucząca się, czy organizacyjne uczenie się? W którą stronę powinna iść Twoja firma? Wskazówki dla managerów HR!

Redakcja

19 grudnia, 2023

Wiedza to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie firm i organizacji. Umiejętność dostosowywania się do szybko zachodzących zmian umożliwia zdobywanie przewagi nad konkurencją i budowanie stabilnej pozycji na rynku. Czym jest organizacja ucząca się, a co charakteryzuje organizacyjne uczenie się? Zobaczmy!

Rola narzędzi psychometrycznych w nowoczesnych procesach rekrutacyjnych

Narzędzia psychometryczne – m.in. testy kognitywne, testy numeryczne czy testy na inteligencję – umożliwiają lepsze poznanie kandydata i dokonywanie obiektywnych decyzji w zakresie zatrudnienia. Dobrym przykładem mogą być testy osobowości badające takie aspekty ludzkiej osobowości jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność czy otwartość na doświadczenia. Jak wiadomo, cechy charakteru wpływają na wszelkie dziedziny życia, w tym na karierę zawodową i osiąganie sukcesów. Rekruterzy mogą porównać uzyskane wyniki ze stworzonym wcześniej profilem kompetencyjnym. Na tej podstawie dokonuje się wyboru osoby, która posiada cechy i umiejętności odpowiadające wymaganiom danego stanowiska. Efektywne rozwiązania dla HR i biznesów oferuje Master Management. Zaufaj ponad 35-letniemu doświadczeniu oraz wiedzy pracujących tam fachowców i postaw na innowacyjne rozwiązania. Dzięki współpracy uzyskasz dostęp do pakietu narzędzi cyfrowych ułatwiających pozyskiwanie talentów i podejmowanie właściwych decyzji kadrowych. Ponadto otrzymasz kompleksowe wsparcie w formie doradztwa HR.

Czym jest organizacja ucząca się?

”Organizacja ucząca się” to określenie użyte przez Petera Senge’a w książce pt. „Piąta Dyscyplina”. Oznacza firmy zdolne do uczenia się i szybkiego przystosowywania do zmiennych warunków. Wszystko to jest możliwe dzięki pracownikom otwartym na nowe doświadczenia, przyswajanie wiedzy i stosowanie nieszablonowych rozwiązań. Klucz do sukcesu stanowi ciągłe dokształcanie się kadry pracowniczej, wspierane przez kadrę zarządzającą. Warto podkreślić, że organizacje uczące się nie naśladują utartych wzorców, lecz odkrywają i wykorzystują nowe możliwości rozwoju. Istotnym elementem jest zdobywanie informacji na temat popełnianych błędów, a następnie korygowanie błędnych działań i założeń. Elementy charakteryzujące organizacje uczące się to m.in.:

  • ciągłe doskonalenie się kadry i organizowanie szkoleń,
  • podejmowanie ryzyka,
  • otwartość na przyjmowanie feedbacku,
  • częste analizowanie metod działania,
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • delegowanie zadań i uprawnień.

Organizacyjne uczenie się – krótka definicja

Wielu badaczy uważa, że „organizacyjne uczenie się” to kluczowa umiejętność przedsiębiorstwa, umożliwiająca rozwój i budowanie przewagi nad konkurencją. Naukowcy przyjmują, że wspomniany proces jest uwarunkowany przez trzy elementy. Należą do nich: jeden cel i spójna wizja (shared vision), zaangażowanie w zdobywanie wiedzy (commitment to learning), otwartość na nowe idee (open-mindedness). Na tym jednak nie koniec. Istnieją cztery wymiary zdolności do organizacyjnego uczenia się:

  • zaangażowanie kierownictwa w uczenie się (managerial commitment),
  • podejście systemowe (systems perspective),
  • otwartość i eksperymentowanie (openness and experimentation),
  • transfer i integracja wiedzy (knowledge transfer and integration).

Na przestrzeni lat powstało wiele różnorodnych metod pozwalających na zbadanie kultury organizacyjnego uczenia się. W większości przypadków przybierały formę kwestionariusza, w którym zamieszczono stwierdzenia odnoszące się do poszczególnych poziomów uczenia się. Wyniki takich badań pozwalają określić m.in. zaangażowanie kierownictwa w proces uczenia się, wymiar otwartości na nowe doświadczenia czy podejście systemowe.

Polecane: