Nasi Patroni i Partnerzy

Do akcji przyłączyło się wielu partnerów i instytucji kultury. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest przeprowadzenie ogólnopolskich wydarzeń i warsztatów promujących posługiwanie się zapomnianymi słowami i odrodzenie języka ojczystego. Wspólne działania wspierają różnego rodzaju inicjatywy, które doprowadzą do popularyzacji języka polskiego.