Projekt nazwaliśmy „Wspólny mianownik”

wspolnymianownik - organizacja językowo kulturalna
Dlaczego?

Bo czasem mamy wrażenie, że mówimy różnymi językami, a jednak się dogadujemy. Ale też dlatego, że chcemy zachęcić Was do rozmowy.
Zapytajcie rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół czy znajomych o słowa i zwroty, które bardzo lubią, ale które – ich zdaniem – wychodzą już z codziennego użycia. Wspólnie możecie ocalić je od zapomnienia. My, na rozmowy o słowach lubianych – zapomnianych, postanowiliśmy namówić kilkanaście znanych osób
Dlaczego to wszystko robimy? Ponieważ język, którym się posługujemy, tworzy naszą rzeczywistość. A my chcemy być jego świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami. Ale też dlatego, że po prostu lubimy rozmawiać z innymi, przeglądać stare książki i bawić się słowami.
Jeśli też to lubisz, a dodatkowo pracujesz z młodzieżą, zorganizuj dla nich warsztaty pisarskie albo warsztaty dziennikarskie według naszego scenariusza.


Ratowanie polskich słów od zapomnieniaCzas zacząć mówić poprawną polszczyzną! Jesteśmy organizacją językowo-kulturalna wspierającą język polski, kulturę i młodzież w formie naszych programów.
wspolnymianownik wspólny mianownik jest organizacją non-profit, która poprzez swoją działalność promuje bogaty i prężny język, jakim jest język polski,
poprzez różnorodne działania, jakimi są na przykład: organizacja zajęć dziennikarskich dla młodzieży, czy organizacja warsztatów pisarskich.
Z naszą pomocą możesz szkolić się w Polskiej gramatyce i słownictwie, możesz również sprawdzić swoje postępy.