logotyp

Warsztaty dla bibliotekarzy i polonistów

W ramach projektu zaprosimy na bezpłatne warsztaty bibliotekarzy (także pracujących w szkołach) i nauczycieli języka polskiego z województwa mazowieckiego.

Szkolenia odbędą się jesienią 2017 r. Wkrótce podamy terminy!

Podstawowe informacje:

 • warsztaty są całkowicie bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu
 • uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz pakiet materiałów dydaktycznych
 • przewidziane są przerwy kawowe (kawa, herbata, zimne napoje oraz słodki poczęstunek)
 • szkolenie potrwa 6 godzin dydaktycznych (razem z przerwami – 5 godzin zegarowych)

Cel szkolenia:
 • Szkolenie ma przygotowywać do pracy projektowej (szczególnie warsztatowej) związanej z uwrażliwianiem czytelników na bogactwo języka polskiego, rozwijaniem ich kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Szkolenie będzie się składać z dwóch modułów tematycznych, zostaną na nim poruszone m.in. następujące zagadnienia:
 • twórcze pisanie, rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych – podpowiedzi i ćwiczenia praktyczne;
 • jak znaleźć pomysł na inicjatywę edukacyjno-kulturalną i dobrze ją zaplanować;
 • gdzie szukać inspiracji i materiałów do pracy z różnymi grupami odbiorców;
 • na czym polega specyfika pracy projektowej (krok po kroku);
 • jak znaleźć dodatkowe źródła finansowania swoich pomysłów (dotacje, sponsorzy i partnerzy);
 • odbiorcy naszych działań – jak ich motywować i aktywizować;
 • współpraca – jak i gdzie szukać partnerów (krótko- i długofalowe korzyści płynące ze współpracy);
 • media tradycyjne i społecznościowe (budowanie wizerunku i dobrych relacji);

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017.

OJczysty - dodaj do ulubionych