logotyp

Warsztaty dla bibliotekarzy i polonistów

W ramach projektu na bezpłatne warsztaty zaprosiliśmy w 2018 r. bibliotekarzy (także pracujących w szkołach) i nauczycieli języka polskiego z województwa mazowieckiego.

Do wyboru były trzy terminy/miejsca:

 • KIEDY: 20 września 2018 r. (czwartek), w godz. 10.00-15.00
  GDZIE: w Warszawie, w sali szkoleniowej przy ul. Freta 20/24a, w budynku Fundacji Sto Pociech na Starym Mieście
 • KIEDY: 28 września 2018 r. (piątek), w godz. 10.00-15.00
  GDZIE: w Warszawie, w sali szkoleniowej przy ul. Freta 20/24a, w budynku Fundacji Sto Pociech na Starym Mieście
 • KIEDY: 29 października 2018 (poniedziałek), w godz. 10.00-15.00
  GDZIE: w Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek przy ul. Kilińskiego 3

Podstawowe informacje:
 • warsztaty są całkowicie bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu;
 • uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz pakiet materiałów dydaktycznych;
 • przewidziane są przerwy kawowe (kawa, herbata, zimne napoje oraz poczęstunek);
 • szkolenie potrwa 6 godzin dydaktycznych (razem z przerwami – 5 godzin zegarowych);

Cel szkolenia:
 • przygotowywanie do pracy projektowej (szczególnie warsztatowej) związanej z uwrażliwianiem czytelników na bogactwo języka polskiego, rozwijaniem ich kompetencji językowych i komunikacyjnych;

Szkolenie będzie się składać z dwóch modułów tematycznych, zostaną na nim poruszone m.in. następujące zagadnienia:
 • twórcze pisanie, rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych – podpowiedzi i ćwiczenia praktyczne;
 • jak znaleźć pomysł na inicjatywę edukacyjno-kulturalną i dobrze ją zaplanować;
 • gdzie szukać inspiracji i materiałów do pracy z różnymi grupami odbiorców;
 • na czym polega specyfika pracy projektowej;
 • jak znaleźć dodatkowe źródła finansowania swoich pomysłów (dotacje, sponsorzy i partnerzy);
 • odbiorcy naszych działań – jak ich motywować i aktywizować;
 • współpraca – jak i gdzie szukać partnerów (krótko- i długofalowe korzyści płynące ze współpracy);
 • media tradycyjne i społecznościowe (budowanie wizerunku i dobrych relacji);

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018.

OJczysty - dodaj do ulubionych